ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

กำหนดการทอดผ้าป่า เพื่อสมทบทุนสร้างถนน เข้าวัดสวนป่าบุญฤทธิ์

รายชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์ ที่เมตตามาร่วมแสดงธรรม และเจริญพระพุทธมนต์
ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างถนน วัดสวนป่าบุญฤทธิ์
วันเสาร์ที่ ๒๙ และวันอาทิตย์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
 
๑. หลวงพ่ออุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่เจริญธรรม ญานสัมปันโน จ.นครราชสีมา
๒. หลวงพ่อวงศ์ สุภาจาโร วัดป่าคำพระองค์ จ. หนองคาย
๓. พระอาจารย์บุญเรือง กิตติปัญโญ วัดพุมุด จ.กาญจนบุรี
๔. หลวงพ่ออุทัย ธัมวโร วัดภูย่าอู่ จ.อุดรธานี
๕. พระอาจารย์มงคล สิริมังคโล วัดป่าโป่งกระทิงบน จ.ราชบุรี
๖. พระอาจารย์ไม อินทสิริ วัดป่าเขาภูหลวง จ.นครราชสีมา
๗. พระอาจารย์ฟิลลิป ญาณธัมโม วัดป่ารัตนวัน จ.นครราชสีมา
๘. พระอาจารย์อุทัย อุทโย วัดป่าวังน้ำเย็น จ.มหาสารคาม
๙. พระอาจารย์เชาว์ ชวนปัญโญ วัดสามหมื่นทุ่ง จ.ตาก
๑๐.พระอาจารย์ภัลลภ อภิปาโล วัดป่าเชิงเลน กรุงเทพมหานคร
๑๑.พระอาจารย์ชาตรี จารุวัณโน วัดสวนป่าบุญฤทธิ์ จ.นครราชสีมา
 
กำหนดการ
วันเสาร์ ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
 
๑๘.๐๐ น. 
- พระสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันทำวัตรเย็น
- สวดเจริญพระพุทธมนต์
- สวดธัมมจักรกัปปวัตนสูตร
- สวดชัยมงคลคาถา
 
๒๐.๓๐ น
- แสดงพระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อไม อินทสิริ วัดป่าเขาภูหลวง
 
วันอาทิตย์ ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
 
๐๗.๓๐ น.
- พระเถรานุเถระ พระสงฆ์ สามเณร รับบิณฑบาตภายในบริเวณวัด
 
๐๘.๐๐ น.
- ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
 
๐๙.๔๙ น.
- ประธานในพิธีกล่าวถวายผ้าป่า
- ถวายจตุปัจจัย ไทยธรรม
- หลวงพ่ออุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่เจริญธรรม ญานสัมปันโน กล่าวธรรมกถา อนุโมทนาให้พร เป็นเสร็จพิธี
 
ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่วัดป่าเชิงเลน หรือ ทำบุญโดยผ่าน บัญชีธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางกรวย
ชื่อบัญชี : พระภัลลภ อภิปาโล (กองทุน วัดสวนป่าบุญฤทธิ์) เลขที่บัญชี : ๑๔๓ - ๐ - ๑๐๓๕๙๐ (143 - 0 - 103590)
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : วัดป่าเชิงเลน โทรศัพท์ ๐๒ ๘๖๕ ๕๖๔๕ แฟกซ์ ๐๒ ๘๖๕ ๕๖๔๖