ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

บล็อกของ wpcl

ที่ตั้ง :
วัดป่าเชิงเลน

๑๗๗/๓ ซอยจรัลสนิทวงศ์ ๓๗ ริมคลองชักพระ
ตำบลคลองบางขุนศรี
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ : ๐ ๒๘๖๕ ๕๖๔๕-๖
โทรสาร :  ๐ ๒๘๖๕ ๕๖๔๖

เว็บไซต์ : www.watpachoenglane.com

 

ประมวลภาพงานฉลองพระอุโบสถ์
และฉลองอายุวัฒนมงคลครบ ๗๖ ปี พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
ณ วัดอรัญญวิเวก (บ้านปง) ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ประมวลภาพ งานทอดกฐินสามัคคี
สมทบทุนสร้างกุฏิพระเถระครูบาอาจารย์
พร้อมกับฉลองศาลาและอัญเชิญรูปเหมือน
หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล, หุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่บุญฤทธิ์ บัณฑิโต
ประดิษฐาน ณ วันป่าเชิงเลน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๒

 

ประมวลภาพ งานทอดกฐินสามัคคี
สมทบทุนสร้างกุฏิพระเถระครูบาอาจารย์
พร้อมกับฉลองศาลาและอัญเชิญรูปเหมือน
หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล, หุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่บุญฤทธิ์ บัณฑิโต
ประดิษฐาน ณ วันป่าเชิงเลน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๒

 

ประมวลภาพ งานทอดกฐินสามัคคี
สมทบทุนสร้างกุฏิพระเถระครูบาอาจารย์
พร้อมกับฉลองศาลาและอัญเชิญรูปเหมือน
หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล, หุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่บุญฤทธิ์ บัณฑิโต
ประดิษฐาน ณ วันป่าเชิงเลน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๒

 

ตามที่ศิษยานุศิษย์และแรงศรัทธาญาติโยมทั่วทุกสารทิศ ได้ร่วมกันสละทรัพย์ ช่วยการก่อสร้างศาลาสำเร็จลุล่วงลงด้วยดี สมเจตนารมณ์แล้วนั้น วาระอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้ ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาได้น้อมขอโอกาสจัดงานทอดกฐินสามัคคี พร้อมกันนี้จัดให้มีพิธีฉลองศาลา กราบอัญเชิญรูปเหมือน หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล รูปเหมือนหุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่บุญฤทธิ์ บัณฑิโต ประดิษฐาน เพื่อความเป็นมงคลและความร่มเย็น เพิ่มพูนความเลื่อมใสแก่พุทธศาสนิกชนผู้เข้ามาปฏิบัติธรรม...